Profil

Spoločnosť LEDMA s.r.o. prináša na trh novú technológiu svetelných zdrojov a svietidiel typu LED. Ide o polovodičovú elektronickú súčiastku s vysokou účinnosťou, ktorá svojimi parametrami ďaleko prevyšuje rokmi známu klasickú žiarovku fungujúcu na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, ale aj modernejšie kompaktné žiarivky.

Použitím našich produktov je možné ušetriť značné množstvo elektrickej energie. Uvádzaný sortiment výrobkov je zvolený s ohľadom na možnosti uplatnenia v domácnosti, administratíve a priemysle. Najviac ocenia vynikajúce úžitkové vlastnosti práve tí užívatelia, ktorí vo svojich priestoroch vyžadujú zvýšené nároky na svetlo a úsporu energie.

Všetky výrobky majú certifikáty CE a RoHS a spĺňajú tak požiadavky bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia.

Naša spoločnosť Vám predstavuje najmodernejšie produkty určené pre bežného užívateľa, a to priamo od výrobcu. V nadväznosti na túto skutočnosť Vám ponúkame možnosť realizovať Vaše predstavy o modernom a efektívnom osvetlení, resp. o inovácii osvetlenia aj s produktami, ktoré nie sú uvedené na týchto stránkach, ale vo výrobnom programe výrobcu sa môžu nachádzať.

Neváhajte preto kontaktovať nás aj s požiadavkami na produkty, ktoré sa na stránke nenachádzajú. Našej spoločnosti bude cťou Vám pomôcť.

Naša spoločnosť je od 1.1.2017 poverená spoločnosťou IRINOX SpA, Taliansko, ako výrobcom špičkových nerezových skríň a rozvádzačov zastupovaním pre Českú a Slovenskú republiku.
Poskytujeme technickú, obchodnú a logistickú podporu pre predaj produktov priamo z fabriky ku klientovi. Ponuku produktov možno nájsť na www.irinoxquadri.com.
Kontaktná osoba: Peter Majerčík, + 421 948 480 115, peter.majercik[at]ledma[dot]sk